Archive for November, 2014

Spotkanie kresowe w NOT w Opolu

November 17, 2014

Towarzystwo Polonia-Kresy

W programie Opolskich Spotkań z Historią i Kulturą Kresów było spotkanie kresowe, które odbyło się 21 października w opolskiej siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. W trakcie spotkania Andrzej Skibniewski opowiedział o zaangażowaniu swoich krewnych w przemyśle naftowym oraz zaprezentował wystawę pt. “Kopalnie ropy naftowej w województwie stanisławowskim  w I połowie XX w.”. Zebrani Kresowianie przedstawili swój wkład w rozwój Śląska Opolskiego. Gościem spotkania kresowego był również Stanisław Nagórniak z Kamieńca Podolskiego – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego.

Spotkanie kresowe w NOT Fot. K.Harupa

Zdjęcia:Krzysztof Harupa

View original post

Advertisements

Konferencja o Kresach

November 7, 2014

Konferencja o Kresach.

Konferencja o Kresach

November 7, 2014

Towarzystwo Polonia-Kresy

W ramach Opolskich Spotkań z Historią i Kulturą Kresów 20 października 2014 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Wybitni Kresowianie – przedstawiciele nauki, techniki i gospodarki na Śląsku Opolskim i na świecie”.

Konferencja była również okazją do wręczenia przez Towarzystwo Polonia-Kresy odznaczenia “Kuferek Pamięci Kresowej”. W tym roku wyróżnieni zostali: Krystyna Maria Barbara Leonowicz- Babiak poetka i malarka z Dortmundu, Stanisław Nagórniak – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Kamieńcu Podolskim oraz prof. z Politechniki Opolskiej Jerzy Hickiewicz.

Andrzej Skibniewski zaprezentował również wystawę pt. „Kopalnie ropy naftowej  w województwie stanisławowskim w I połowie XX w.”.

Zorganizowana przez Towarzystwo Polonia-Kresy i Politechnikę Opolską konferencja została dofinansowana przez Urząd Miasta Opola.

View original post